Metsästyskoirat

Metsästys on yksi alkukantaisimpia muotoja, jossa koiria on hyödynnetty ihmisen apuna. Metsästyskoirista voi huomata vielä nykyäänkin niiden alkukantaisen ulkomuodon, ja monet niistä viihtyvätkin edelleen luonnossa ja tarvitsevat runsaasti liikuntaa. Metsästyskoiria voidaan jaotella sen mukaan, minkälaisessa metsästyksessä niitä käytetään.

Ajavat ja jäljestävät koirat

Ajavilla ja jäljestävillä koirilla tarkoitetaan niitä koiria, jotka metsästävät ensisijaisesti hajuaistinsa avulla ja etsivät saalista pitkään. Tähän ryhmään kuuluu muun muassa jänis- ja kettukoiria, kuten suomenajokoira ja beagle. Näillä koirilla on usein erinomainen hajuaisti ja ne lähtevät helposti saaliin perään myös kaupunkiolosuhteissa.

Vinttikoirat

Vinttikoiratkin lasketaan metsästyskoiriin, vaikka niiden käyttö on nykyään yleistynyt enemmänkin vinttikoirakisoissa. Vinttikoirat metsästävätkin ennen kaikkea näkönsä avulla, ja ne lasketaan kuuluviksi ajaviin koiriin, jotka jahtaavat saalista lyhyissä erissä.

Lintukoirat

Lintukoirat voidaan jaotella kanakoiriin, noutajiin, spanieleihin ja vesikoiriin. Noutajien roolina on erityisesti hakea saalis talteen joko vedestä tai maalta. Moni noutajan omistaja tulee huomaamaan tämän ominaisuuden myös arjessa, kun koira kiikuttaa jatkuvasti erilaisia esineitä omistajansa syliin kiitosta odottaen. Tunnettuja noutajia ovat muun muassa labradorinnoutaja ja novascotiannoutaja. Noutajille, spanieleille ja vesikoirille on tyypillistä, että ne pitävät uimisesta.

Kanakoirat jaotellaan vielä spanieleihin, seisojiin ja griffon-tyyppisiin rotuihin, joista kaikki kuuluvat mannermaisiin kanakoiriin. Lisäksi on olemassa brittiläis-irlantilaisia kanakoiria. Kanakoiria yhdistää tietynlainen itsepäisyys, mutta kuitenkin miellyttävä luonne, ja ne ovat usein myös erinomaisia perhekoiria. Lintukoirat ovat usein myös melko oppimiskykyisiä ja työskentelevät mielellään laumassa. Suomessa tunnettuja kanakoiria ovat muun muassa saksanseisojat ja bretoni.

Terrierit

Terrierit ovat melko suuri roturyhmä, ja niitä jalostettu eri käyttötarkoituksiin. Aluksi terrierejä hyödynnettiin erityisesti pienriistan metsästyksessä ja tuholaisten, kuten rottien pitämisessä loitolla. Virallisesti terrierit voidaan jaotella isoihin, keskikokoisiin, pieniin, bull-tyyppisiin ja kääpiöterriereihin. Eri rodut eroavatkin toisistaan melko paljon sekä luonteeltaan, että ulkonäöltään.

Terrierejä hyödynnetään nykyään melko vähän metsästyskäytössä, mutta niiden rooli seurakoirina on kasvanut merkittävästi. Monet terrierit ovat aktiivisuutensa ja peräänantamattomuutensa vuoksi myös erinomaisia harrastuskumppaneita. Terrierit ovat vahvasti omaan laumaansa kiintyviä rotuja ja puolustavat tarvittaessa omistajaansa epäröimättä. Ne ovat älykkäitä, mutta omaavat toisaalta runsaasti omaa tahtoa, mikä saattaa tehdä niiden koulutuksesta melko haastavaa. Toisaalta oikein motivoituna niiden potentiaali on lähes rajaton. Terrierirotuja ovat esimerkiksi jackrusselinterrieri ja airedalenterrieri.

Pystykorvat

Pystykorvaisia metsästyskoiria hyödynnetään erityisesti suurriistan, kuten hirvien ja karhujen metsästyksessä. Pystykorviin kuuluu paljon rotuja, jotka ulkonäöltään muistuttavat edelleen melko paljon sutta. Pystykorvaiset metsästyskoirat voidaan jaotella hirvikoiriin ja haukkuviin lintukoiriin.

Hirvikoiria voidaan hyödyntää myös muun riistan, kuten kauriiden metsästyksessä, ja tähän ryhmään kuuluvat koirat ovat melko isokokoisia metsästyskoiria. Ne ovat usein ominaisuuksiltaan melko primitiivisiä. Ne viihtyvät usein luonnossa ja toisinaan yksinkin melko hyvin. Saadessaan riittävästi liikuntaa ja aktiviteetteja ne ovat myös mukavia perhekoiria. Hirvikoiriin kuuluvat muun muassa harmaanorjanhirvikoira, karjalankarhukoira ja jämtlanninpystykorva, sekä kaikki laikat.

Haukkuviin lintukoiriin lasketaan kuuluviksi pienempiä pystykorvia, kuten suomenpystykorva ja pohjanpystykorva. Ne ajavat linnun puuhun ja odottavat metsästäjän saapumista haukkuen. Haukkuvilla lintukoirilla on erinomainen kuulo ja hajuaisti, ja ne ilmoittavat tavallisesti muistakin tapahtumista haukkumalla, joten ne eivät välttämättä ole parhaita lemmikkejä kerrostaloon, mutta sopeutuvat kuitenkin perheen lemmikeiksi, kunhan saavat riittävästi liikuntaa.