Kuulo- ja silmäongelmat

Yleisimmät rotukohtaiset ongelmat koirilla ovat kuulo-ongelmat, kuuroutuminen, silmäsairaudet ja sokeutuminen.

Kuurous osin periytyvää

Koirien kuuroutuminen on osin periytyvää ja erityisen yleistä valkoisilla roduilla, sillä valkoisen turkin värin aiheuttava geeni liittyy läheisesti myös kuuloaistin toimimattomuuteen. Siksi monet valkoiset koirat testataankin tarkkaan kuulo-ongelmien vuoksi. Jalostusohjeissa on myös linjattu, että kuuroja tai toispuoleisesti kuulevia koiria ei tule käyttää jalostuksessa, jotta tämä ominaisuus ei leviäisi.

Silmäsairauksia esiintyy monilla roduilla

Perinnöllisiksi todettuja silmäsairauksia esiintyy yli 160 rodulla, joten kyseessä on todella yleinen jalostukseen liittyvä vaiva, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Yleisiä silmäsairauksia ovat muun muassa ylimääräiset ripset, luomien virheasennot, vilkkuluomen rustonkertymä, cherry eye eli kirsikkasilmä, linssiluksaatio ja sarveiskalvon dystrofia. Nämä silmäsairaudet vaihtelevat vaikeusasteeltaan ja aiheuttamansa haitan määrässä. Osa sairauksista on hoidettavissa, kun taas osan on katsottu aiheuttavan lähinnä ulkonäköön kohdistuvaa haittaa.

Kennelliitto ylläpitää sivuillaan kattavaa listaa koirien silmäsairauksista. Listalla on esitelty tyypilliset oireet, sekä se, millä roduilla sairauksia yleensä esiintyy. Jos epäilee koirallaan silmä- tai korvavaivoja, kannattaa koira käyttää eläinlääkärin tarkastuksessa, jossa voidaan arvioida hoidon tarve ja mahdollisen lääkityksen aloitus.

Kuka tahansa eläinlääkäri voi tutkia koiran silmät, mutta esimerkiksi virallisen lausunnon silmien kunnosta voivat antaa vain EVCON eli European College of Veterinary Ophtamologists-järjestön hyväksymät ja Kennelliiton nimeämät silmätarkastuseläinlääkärit.