Koirat yhteiskunnassa

Koirilla on nyky-yhteiskunnassa vahva asema, joka kuitenkin vaihtelee runsaasti alueesta riippuen. Länsimaissa koira on totuttu näkemään hyötyeläimenä ja kumppanina, kun taas paikoin Aasiassa niitä käytetään ravintona ja jopa turkiseläimenä. Tässä artikkelissa pureudutaan erityisesti siihen, minkälainen asema koiralla on länsimaisessa yhteiskunnassa ja millä tavoin koiria käytetään apuna erilaisissa tehtävissä.

Huume- ja poliisikoirat

Yksi koirien tunnetuimmista tehtävistä on toimia viranomaistehtävissä esimerkiksi poliisin apuna tai tullissa. Koiran hajuaisti on vertaansa vailla, ja niiden oppimiskyky mahdollistaa sen, että koirat voidaan kouluttaa etsimään huumeita tai muuta tullattavaa materiaalia, kuten rahaa tai kiellettyjä esineitä. Koiria hyödynnetään lentokentillä ympäri maailman.

Poliisikoirat voivat puolestaan toimia joko poliisin avustajina ihmisten käsittelyssä, etsiä huumeita tai esimerkiksi avustaa karkureiden etsimisessä. Poliisi hyödyntää koiria monessa eri maassa, ja moni koirien kanssa työskennellyt tietääkin niiden tarjoavan korvaamatonta apua.

Avustajakoirat

Koirat voivat toimia myös erilaisissa avustajatehtävissä, kuten terapiakoirina tai opaskoirina. Koiria on koulutettu myös haistamaan esimerkiksi lähestyviä epilepsiakohtauksia tai syöpää. Osa koirista pystyy haistamaan kehittyvän syövän jo kuukausia ennen minkäänlaisten oireiden ilmaantumista. Koirien on myös mahdollista tunnistaa lähestyvä epilepsiakohtaus ja siten varoittaa etukäteen omistajaansa, jotta nämä osaavat hakeutua turvalliseen paikkaan kohtauksen lähestyessä.

Monet terapiakoirat ovat korvaamaton apu esimerkiksi erilaisista traumoista- tai sairauksista kärsiville. Koiran läsnäolo rauhoittaa ja saattaa esimerkiksi auttaa kroonisista kiputiloista kärsiviä. Avustajakoirien rooli vaihtelee läsnäolosta ja henkilökohtaisesta tuesta tehtävien suorittamiseen, kuten opastamiseen ja esimerkiksi tärkeiden tavaroiden noutamiseen.

Urheilukoirat

Suomessa koiraurheilu, kuten esimerkiksi vinttikoirakisat eivät ole niin suuri ilmiö kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Englannissa. Niillä on kuitenkin vakiintunut harrastajakunta myös Suomessa, ja vinttikoirakisoja järjestetään harrastusmuotoisena. Koirat voivat lisäksi urheilla myös monissa muissa lajeissa ja osallistua kisoihin esimerkiksi agilityssä, joka kasvattaa suosiotaan jatkuvasti.

Paimen- ja vartijakoirat

Koirilla on edelleen merkittävä rooli paimentamisessa ja laumanvartioinnissa. Vaikka maatalous onkin muuttunut todella paljon, ovat monet koirat edelleen käytössä esimerkiksi lampaiden paimentamisessa ja monissa muissa maatilan avustavissa töissä. Koiria käytetään myös vartioimaan esimerkiksi pihoilla ja suojaamaan karjaa muilta petoeläimiltä. Monet vartijakoirat ovat yksityishenkilöiden käytössä.

Seuralaiset ja harrastuskumppanit

Selvästi suurin osa Suomen ja muiden länsimaiden koirista on lemmikkejä, jotka toimivat ihmisten seuralaisina, lenkkiseurana ja pienimuotoisina harrastuskumppaneina. Moni harrastaa koiransa kanssa esimerkiksi sienestystä, retkeilyä ja yleisesti oleilua. Koira pitää myös omistajansa aktiivisena, sillä säästä huolimatta koira on vietävä ulos ja sen kanssa on vietettävä aikaa. Koirat myös lisäävät sosiaalista kanssakäymistä muiden koiranomistajien kanssa ja laskevat läsnäolollaan omistajiensa stressitasoja ja parantavat näiden mielialaa ja terveyttä.