Koirilla on ollut monia käyttötarkoituksia

Koiria on aina käytetty seuraeläimen roolin ohessa myös hyötyeläiminä, ja ihminen on jo pitkään suosinut erilaisia koiria tietyissä käyttötarkoituksissa. Tämä on vaikuttanut koirien kehitykseen jo niihin aikoihin, kun jalostuksesta ja genetiikasta ei vielä tiedetty mitään. Ihmisen kulttuuri on siis vaikuttanut merkittävästi siihen, minkälaiseksi koirat ovat eri alueilla kehittyneet. Luonnollisesti koirien kehitykseen ovat lisäksi vaikuttaneet myös ympäröivät olosuhteet, kuten lämpötila ja saatavilla oleva ravinto.

Suojelu, metsästys ja liikkuminen olivat ensimmäisiä koirien käyttömuotoja

Ennen modernien yhteiskuntien syntymistä koirilla ei ollut yhtä monipuolisia käyttötarkoituksia kuin nykyään. Kesyyntyneet sudet olivat erityisen hyödyllisiä ihmisyhteisöjen lähistöillä, koska ne pitivät muut pedot loitommalla ja siten toimivat pieniä yhteisöjä suojellen. Ne saattoivat pitää myös muut ei-toivotut vieraat loitolla.

Kun ihmiset oppivat tietoisesti kesyttämään susia, ja koirat alkoivat kehittyä omaksi lajikseen, opittiin niitä pikkuhiljaa hyödyntämään myös metsästysapuna ja esimerkiksi rekikoirina. Koirat ovat saattaneet seurata myös liikkuvien yhteisöjen mukana kun nämä ovat jostain syystä hylänneet pysyvän asutuksensa.

Modernissa yhteiskunnassa koirien käyttötarkoitukset laajenivat

Mitä vakiintuneemmaksi yhteisöt muuttuivat, sitä enemmän koiria tarvittiin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Osa niistä säilytti primitiivisen olemuksensa, kun taas osaa jalostus vei jatkuvasti kauemmaksi esi-isistään. Koirat toimivat apuna esimerkiksi paimennuksessa, ja erillinen paimenkoirien linja jalostui, kun paimenet alkoivat suosia koiria, jotka oppivat helposti käskyjä ja omasivat luonnostaan paimennusviettiä. Merimiehet puolestaan suosivat laivoilla pieniä ja ketteriä koiria, jotka pystyivät helposti liikkumaan laivojen ahtaissa tiloissa ja pitämään tuholaiset loitolla.

Koirat toivat myös modernissa yhteiskunnassa turvaa, ja esimerkiksi veronkerääjät ja poliisit alkoivat hyödyntää koiria apunaan melko varhain. Aateliset puolestaan suosivat koiria seuralaisenaan ja ystävinään, ja monia tiettyjä rotuja nähdään edelleen esimerkiksi kuninkaallisten koirina.