Nivelongelmat

Yleinen perinnöllinen koirien vaiva on nivelten kasvuun liittyvät kehitysvaivat, jotka vaivaavat erityisesti kyynärnivelessä ja lonkkanivelessä.

Kyynärnivelen kasvuhäiriö

Kyynärnivelen kasvuhäiriö on erityisesti isojen koirien ongelma ja niiden yleisin etujalan kivun aiheuttaja. Kipu voi ilmentyä esimerkiksi ontumisena tai koiran liikkumisvaikeutena. Kasvuhäiriön periytyminen ei ole yksiselitteistä, sillä siihen vaikuttavat useat eri geenit, ja myös sen ilmeneminen on vaihtelevaa. Se on yleisempää uroksilla, ja oireet alkavat 4-7 kuukauden ikäisenä. Ontuva pentu tulee toki aina käyttää eläinlääkärissä, mutta erityisesti silloin, jos epäilee kasvuhäiriötä. Kasvuhäiriötä voidaan tutkia röntgenkuvien avulla tai analysoimalla nivelnestettä. Hoito riippuu siitä, kuinka vakava kasvuhäiriö on. Toisinaan pelkä lepo ja tulehduskipulääkkeet riittävät, toisinaan taas saatetaan joutua turvautumaan kirurgiseen hoitoon.

Lonkan kasvuhäiriö

Lonkan kasvuhäiriö eli lonkkaniveldysplasia on koirien yleisin luuston ja nivelten kasvuhäiriö. Kuten kyynärnivelen kasvuhäiriö, myös lonkkaniveldysplasia periytyy usean geenin vaikutuksesta, ja sen ilmeneminen ja vaikeusaste vaihtelevat. Lonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla, mutta se on kuitenkin yleisempää isoilla koirilla.

Koirien nivelvaurioita voi ehkäistä huolehtimalla oikeanlaisesta ruokinnasta, liiallisen rasituksen välttämisestä ja normaalipainon ylläpitämisestä. Kuten kyynärnivelen kasvuhäiriössä, myös lonkkaniveldysplasiassa oireita ovat muun muassa ontuminen ja liikkumisvaikeudet. Ongelma voidaan todeta röntgenkuvilla, ja sitä voidaan hoitaa tulehduskipulääkkeillä ja toisinaan myös kirurgisesti. Lonkkavikaista koiraa ei kuitenkaan saa hoidonkaan jälkeen käyttää jalostukseen.