Jäsenanomus

Anon Heinolan Palvelus- ja Seurakoira ry:n jäsenyyttä.

Nimi
Osoite
Puhelin
Sähköposti
Syntymävuosi

Varsinainen jäsen Nuorisojäsen (alle 15 v.)
Perhejäsen

Olen jäsen Suomen Kennelliitossa
Suomen Palveluskoiraliitossa
Muussa koirayhdistyksessä


  Missä?

Olen kiinnostunut Palveluskoiralajeista
Tottelevaisuuskoulutuksesta
Agilitystä
Näyttelyistä
Muusta
  Mistä?

Olen halukas toimimaan
toimihenkilönä
Kokeissa
Näyttelyissä
Muissa tapahtumissa

Päiväys
_____________________________
Allekirjoitus

Anomus palautetaan osoitteella: Heinolan Palvelus- ja Seurakoira ry.
Elina Laitinen
Anjalankatu 8, 18130 Heinola
e-mail: elina.r.laitinen@luukku.com